Filosofi

Halden Arkitektkontor as er et arkitektfirma som har satset på å holde kostnadene nede ved prosjektsamarbeid istedenfor mange ansatte.

Vi skreddersyr fagteam i forhold til oppdragets størrelse, og har etterhvert god oversikt over hvilke aktører i bransjen som er verd å benytte. Vi benytter i slike sammenhenger fagekspertise fra østlandsområdet. Det kan være arkitekter, landskapsarkitekter, kunstnere, designere, arealplanleggere etc.

Vi satser på lokalkunnskap og kvalitet fremfor kvantitet, og er et godt alternativ til de store nasjonale bedriftene.

Erfaring

Halden Arkitektkontor AS ble grunnlagt 1.januar 1990 og vi har dermed over 30 års erfaring. Vi kan se tilbake på mange spennende oppgaver – det mest synlige og største i bybildet i Halden er nok Osbekkgata omsorgsboliger – og den miste bygningen må være Pølse-Ahlsen. Av anlegg må det være ny kontrollstasjon på Svinesund/ E6, og av planer blir de mest omfattende Areal- og transportplan for Nedre Glomma og Sentrumsplan for Moss.

Nyhetsartikkel

PÅGÅENDE PROSJEKTER 2021

For tiden arbeider vi med leilighetsprosjekter og konseptutvikling for et nytt boligfelt. Tre nye spennende fritidsboligprosjekter ved henholdsvis Femsjøen Røsnæskilen og Aremarksjøen skal byggemeldes. Et stort leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum er godkjent, og er ute på prising. En 3-mannsbolig på ved Veumveien i Fredrikstad er under utvikling (rammesøknad). Reguleringsplan for nytt boligfelt i Aremark har ligget ute på høring. Det er foretatt grunnundersøkelser, og planen skal vedtas med det første.

Reguleringsplanen for samling av ny videregående skole i sentrum er godkjent, og vi er i gang med reguleringsplan for ny brannstasjon i Halden kommune.

Videre arbeider vi med nytt forslag til kommuneplan for Marker, der samfunnsdelen er ferdige og vedtatt, og arealdelen skal legges ut på høring nå på nyåret. Kommuneplanen vi har utarbeidet for Aremark kommune har ligget ute til offentlig ettersyn (for 2.gang), og mekling er foretatt med Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det forventes vedtak av denne nå på nyåret. Ellers har vi utarbeidet en del innspill til kommuneplanforslaget for Halden, som er under utarbeidelse.

Og så er det ikke minst Godshuset på Halden Stasjon, samt Jernbanegata 4, som skal tas i bruk av Kirkens Bymisjon.

Og så er det et par prosjekter på beddingen som vi ikke kan si så mye om enda.