Filosofi

Halden Arkitektkontor as er et arkitektfirma som har satset på å holde kostnadene nede ved prosjektsamarbeid istedenfor mange ansatte.

Vi skreddersyr fagteam i forhold til oppdragets størrelse, og har etterhvert god oversikt over hvilke aktører i bransjen som er verd å benytte. Vi benytter i slike sammenhenger fagekspertise fra østlandsområdet. Det kan være arkitekter, landskapsarkitekter, kunstnere, designere, arealplanleggere etc.

Vi satser på lokalkunnskap og kvalitet fremfor kvantitet, og er et godt alternativ til de store nasjonale bedriftene.

Erfaring

Halden Arkitektkontor AS ble grunnlagt 1.januar 1990 og vi har dermed over 25 års erfaring. Vi kan se tilbake på mange spennende oppgaver – det mest synlige og største i bybildet i Halden er nok Osbekkgata omsorgsboliger – og den miste bygningen må være Pølse-Ahlsen. Av anlegg må det være ny kontrollstasjon på Svinesund/ E6, og av planer blir de mest omfattende Areal- og transportplan for Nedre Glomma og Sentrumsplan for Moss.

Nyhetsartikkel

PÅGÅENDE PROSJEKTER 2019

For tiden arbeider vi med leilighetsprosjekter og konseptutvikling for 2 nye boligfelt. Et spennende nytt fritidsboligprosjekt ved Femsjøen og et stort leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum skal byggemeldes. En 3-mannsbolig på ved Veumveien i Fredrikstad er under utvikling (rammesøknad).

Transformasjon av en tidligere fabrikk til næringsbygg er i havn, og noe av det mest spennende; Transformasjon av en treforedlingsfabrikk til videregående skole. For tiden høyaktuelt tema, der vi også jobber med reguleringsplanen, som nå i sommer har ligget ute til offentlig ettersyn.

Videre har vi 2 reguleringsplaner for nye boligfelt i gang; Aremark og Trøgstad. Nytt boligfelt ved Iseveien i Sarpsborg ble nylig godkjent av kommunestyret i Sarpsborg, og fradeling av tomter er nå i gang.

Videre arbeider vi jevnt og trutt med 2 kommuneplaner; Aremark og Marker, der samfunnsdelene er ferdige og vedtatt, og arealdelene er under utarbeidelse. Rømskogs kommuneplan er nå nylig ferdigstilt og vedtatt, etter intens mekling (2 runder) med Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Ellers har vi fått avklaringer rundt et nytt stort tilbygg på et industrifelt utenfor Halden, med tillatelse til å sette i gang.

HABOs prosjekt med12 flotte boliger i skrått terreng på Skansen i Sponvika er nå  sluttført, og de fleste boliger solgt. Men – mulig å sikre seg en av de siste fortsatt!