Ombygging av hytte ved Halden-vassdraget

Eksisterende hytte som får erstattet et smalt saltak med et pult-tak, samt at frittliggende anneks fjernes og isteden integreres med hytta med tilsvarende pult-tak, slik at de to nye takene danner et mer harmonisk saltak. Alle dører og vinduer skiftes ut, og karakteren på hytta endres betraktelig.