Verkstedsbygning

Bygning for vedlikehold og reparasjon av båter.