Aremark Rådhus

Oppdraget besto i full oppdatering av rådhuset, med nye planløsninger i begge etasjer, samt nytt inngangsparti med ny løfteplattform.