Aremark Skole

Prosjektets mål var å få større plass til administrasjon og lærerarbeidsplasser, samt møterom på kveldstid. Dette medførte endringer/ omdisponeringer flere steder i bygningsmassen.

Tilbygget er nå reist og i drift.