Barnehage i Moss

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av barnehagekapasiteten i området. Videre omhandler planarbeidet en regulering av adkomst- og parkeringssituasjonen.