Berg Sparebank

Prosjektet omfatter oppgradering av fasader, og ny minibank med ny overdekning og rampe.

I tillegg kommer ominnredning av etasjene, og nye interne forbindelser.

Oppgraderingen er nå ferdigstilt.