Boligfelt Svingen

Regulering av et lite boligfelt i Vestby. To eneboligtomter – ellers rekkehus i skrånende terreng.