Borge ungdomsskole

Planens formål er å tilrettelegge for fornyelse av Borge ungdomsskole – i prinsippet saneres all gammel bebyggelse med unntak av gymbygget, og nybygget plasseres på samme sted. Ballbanene beholdes og uteanlegget skal oppgraderes i forbindelse med utbyggingen.