Brække massetak og Bakke utskipningshavn

Et langvarig og krevende oppdrag for et igangværende pukkverk drevet av et Dansk firma, som benytter utskipningshavn i Iddefjorden. Saken er enda ikke avsluttet.

Det er gjennomført en rekke anlyser og utredninger. Konsekvensutredning ble påbegynt, men ble konvertert til søknad om utslippstillatelse. Saken har vært til behandling både i SFT (nå KLIF) og hos Fylkesmannen.

Vernehensyn og forholdet til naboer har stått sentralt i saken.