Brekkerød I

Reguleringsarbeidene for dette kommunale feltet nord for Halden sentrum startet i 2002.

Feltet er nå så godt som ferdig utbygd.

Vi hadde også bebyggelsesplan for del 2.