Brekkerød II

Del 2 av utbyggingen på Brekkerød i Halden.

Området er under utbygging.