Butts Bistro & Tandoori

Kombinert nærings- og boligbygg i St.Mariegate i Sarpsborg. Gejnoppføring etter brann.