Tomannsboliger Skansen i Sponvika

Prosjektet er utviklet i et nært samarbeid mellom Habo og Halden Arkitektkontor AS. Det ble utviklet en 3D-terrengmodell for best mulig oversikt, og valg av hustype, bygnings- og takform og løsninger er nøye tilpasset terreng og tomt. Utsikt og skrånende … Les mer

Kategori: 

Oksvikåsen

Studie av potensielt utbyggingsområde i Fredrikstad, i forbindelse med planlagt regulering/ innspill til rullering av kommuneplanens arealdel og boligbyggeprogram.

Forprosjekt studentboliger

  Et forprosjekt/ stude som viser muligheter for innpassing av 100 studenthybler i et bysentrum. BYA 70%. I studien inngikk også åpning av en kanal (bekk i kulvert). 

Kategori: 

4-mannsbolig

Prosjektert 4-mannsbolig i skrått terreng, Halden.

Kategori: 

Butts Bistro & Tandoori

Kombinert nærings- og boligbygg i St.Mariegate i Sarpsborg. Gejnoppføring etter brann.

Oppgradering enebolig

Oppgradering av enebolig i Halden.

Kategori: 

Boligprosjekt Fredrikstad

Forprosjekt: 3 «hestesko»- blokker i skrånende terreng Les mer

Kategori: 

Småbruk Rakkestad

Tilbygg, ominnredning og fasadeendring Les mer

Kategori: 

Tilbygg enebolig

Tilbygg og fasadeendring av «Lykkebo» Les mer

Kategori: 

Felt 2 Brekkerød

Prosjekt med 3 tomannsbolger og en enebolig Les mer

Kategori: 

Ny veranda – Karreastd

Vindusutskifting og glassveranda Les mer

Kategori: 

Enebolig Asak

Høytliggende villa Les mer

Kategori: 

Ringverven

Vaterland i Gamlebyen i Fredrikstad Les mer

Rekkehus Hovsveien

10 boliger i rekkehus Les mer

Kategori: 

Dyrendalsveien 15, Halden

Kombinert nærings- og boligbygg Les mer