Nøkleby Skole

Detaljregulering Fredrikstad kommune Les mer

Borge ungdomsskole

Detaljregulering Fredrikstad kommune Les mer

Ringverven

Vaterland i Gamlebyen i Fredrikstad Les mer

Risum VGS

Reguleringsplan Videregående skole i Halden Les mer

Kommuneplan Halden

Kommuneplan for Halden 2003 – 2011 Les mer

Brekkerød I

Kommunalt boligfelt i Halden – fase 1 Les mer

Kirkeparken VGS

Reguleringsplan for Videregående skole i Moss Sentrum Les mer

Porsnes VGS

Reguleringsplan for vidregående skole Les mer