Nøkleby Skole

Detaljregulering Fredrikstad kommune Les mer

Borge ungdomsskole

Detaljregulering Fredrikstad kommune Les mer

Regulering Torsnes Vest

Detaljregulering i Fredrikstad Les mer

Oksvikåsen

Studie av potensielt utbyggingsområde i Fredrikstad, i forbindelse med planlagt regulering/ innspill til rullering av kommuneplanens arealdel og boligbyggeprogram.

Lervikveien, Manstad

Privat reguleringsplan i Fredrikstad Les mer

Boligfelt Svingen

Privat reguleringsplan i Vestby Les mer

Kirkegrenda Syd

Privat reguleringsplan i Rygge Les mer

Fuglesangen boligfelt

Privat regulerng for boligfelt Les mer

COOP Lillestrøm

Reguleringsplan nytt senter Les mer

Sjøvik – Kirkeng

Reguleringsplan Aremark kommune Les mer

Rubinveien

Omregulering for barnehage Les mer

Ringverven

Vaterland i Gamlebyen i Fredrikstad Les mer

Stenrød Øst 2

Privat reguleringsplan – utvidelse av boligfelt Les mer

Risum VGS

Reguleringsplan Videregående skole i Halden Les mer