Designhåndbok og Estetiske retningslinjer

Som del av Moss Byoffensiv utarbeidet vi en designhåndbok for Moss sentrum, som omhandlet valg av utemøbler, gategrunn, armaturer/ belysning etc.

Det ble også utarbeidet ern veileder med estetiske retningslinjer for byen.

Det ble også en oppfølging med lyssetting, hvor kunstnere laget ulike lysinstallasjoner i vintermørket.

Begge disse ble politisk vedtatt og gikk sin tilslutning for å få en vakrere by.