Felleskjøpet

Prosjekt med å få nytt liv i stort næringsbygg (opprinnelig meieri, senere E-verksbygg).

Prosjektet omfattet nødvendig omregulering, ominnredning etter nye brukeres behov, samt nå senest nytt lagerbygg.

Området er nå omregulert og i full drift.