Felt 2 Brekkerød

Vi prosjekterte for et byggefirma for oppføring og salg. Området er et delområde i reguleringplanen vi hadde på Brekkerød.