Flerbrukshall/ Idrettshall

Hallen er en flerbrukshall, med to fulle treningsbaner for håndball, samt øvrige hall-idretter. Den inngår som gymsal/ idrettshall for grunnskole som ligger inntil. 10-trinn; SFO – barneskole – ungdomsskole, og hallen vil også kunne benyttes av videregående skole som ligger like i nærheten. Hallen er også prosjektert for godkjenning for eliteseriespill i håndball, ved tosidige teleskop-tribuner, slik at hallen på en times tid kan konverteres/ rigges for elitekamp i håndball, med inntil 2.200 tilskuere. Hallen er universelt utformet.

Takflaten bæres av et omfattende åpent gitterfagverk, da det naturlig nok ikke kan settes søyler ned på spillflaten. Det er to lyssplater i taket (langs to store dragere) som gir en overlyseffekt om dagen. Om kvelden vil disse spaltene – sammen med glassflatene for øvrig – gi hallen en spektakulær effekt i mørket, når lyset er tent i hallen.

Langs nordveggen (ved inngang og foaje – over garderobeanlegg) er det plassert fast tribune, samt kiosk og diverse rom (med tilgang fra trapp, heis og utvendig gangbru). På østlig langside i 2.etasje (over lagerrom) ligger også klubbrom, VIP-rom, møterom etc. Langs langveggene bak teleskoptribunene (ikke vist perspektivet) ligger lagre og tekniske rom. Det er også et større lager tilknyttet hallens syd-vestre hjørne. Både lager og selve hallen/ spillflaten har tilkomst med kjøreporter, slik at man kan få inn Tucker, varebiler og mindre lastebiler (vedlikehold, samt utstyr til andre arrangementer).

Det er integrert et treningssenter i prosjektet, hvor man kan ha sambruk av garderobeanlegg, dusjanlegg, kafe, lager, møterom, tekniske rom, foaje, drift og renhold etc.

Hovedinngangen er plassert i forhold til gang- og sykkelveisystemet (inklusiv gangbro over riksveg), samt busslomme og parkeringsplasser. Hele prosjektet er universelt utformet – bide ute og inne.

For å bedre driftsgrunnlaget er det lagt inn jordvarme, samt solcellepaneler, som gir både økonomisk og miljømessig gevinst.