Forprosjekt studentboliger

 

Et forprosjekt/ stude som viser muligheter for innpassing av 100 studenthybler i et bysentrum. BYA 70%.

I studien inngikk også åpning av en kanal (bekk i kulvert).