Fuglesangen boligfelt

Regulering av et mindre boligfelt i et eksisterende boligområde.

Feltet er under utbygging.