Gymnaskvartalet

På oppdrag fra Østfold Fylkekommune utarbeidet vi reguleringsplan, som åpnet for utvidelser av skolen.