Honorar

Timehonorar 2019:

Seniorarkitekt: 1.090 kr/t + mva.

3D og arkitektassistent: 850 kr/t + mva.

(Det tas forbehold om justering av timehonorar for 2020.)

Det kan også inngås fastpristilbud etter nærmere avtale og fastsettelse av arbeidenes omfang.

Plotteutgifter etter fastsatte satser.