Honorar

Timehonorar 2021:

Seniorarkitekt: 1.090 kr/t + mva.

Arkitekt: 890 kr/t + mva.

(Det tas forbehold om justering av timehonorar for 2022.)

Det kan også inngås fastpristilbud etter nærmere avtale og fastsettelse av arbeidenes omfang.

Plotteutgifter etter fastsatte satser.