Honorar

Timehonorar 2022:

Seniorarkitekt: 1.140 kr/t + mva.

Arkitekt: 940 kr/t + mva.

(Det tas forbehold om prisjusteringer for 2023.)

Det kan også inngås fastpristilbud etter nærmere avtale og fastsettelse av arbeidenes omfang.

Plotteutgifter etter fastsatte satser.