Hydrolift, Fredrikstad

Reguleringsplanen ble vedtatt av Fredrikstad kommunestyre 8.desember 2016, og den legger til rette for videre utvikling av virksomheten på stedet: Salg av båter, biler og motorsykler, samt produksjon og lagring av båter. Videre en styrking av kontorer for administrasjon, produktdesign, arkitekt-/ designer- og/eller ingeniørkontor eller øvrig kunnskapsbasert tjenesteyting.

 

Det er videre innarbeidet en nødvendig tilrettelegging/ tilpasning av adkomstveg i forbindelse med ny planlagt 4-feltsvei forbi området, og som også beskjærer arealet i vesentlig grad.


Vi har illustrert prosjektet ved utarbeidelse av terrengmodell, og tegnet forslag til nye bygninger.