Hytte Varpet i Halden

render02_ferdig

Forslag til hytte som erstatning for en eldre hytte ved sjøen.
Endring fra en upraktisk planløsning, klattet på i en årrekke, til en ny vinkel-løsning som gir skjermet uteoppholdsplass. Ny løsning på samme sted – istedenfor å klatte videre på et nokså håpløst og slitent utgangspunkt.
Godt trykket ned i bakken – anslagsvis 1,5m lavere enn dagens hyttegulv gir også et diskret visuelt inntrykk, med god terrengtilpasning.
Prosjektet ble utformet i en 3D-terrengmodell av eksisterende forhold, og er her lagt inn «oppå» eksisterende hytte i riktig målestokk og plassering. Dette gir god kontroll og forutsigbarhet for både byggherre, og kommunen som skal godkjenne tiltaket.