Hyttefelt Eng

Hyttefelt i Marker.

Til planen hører også regulering av strandsone med båtplasser og badestrand.