Kanalområdet Nord – Jeløy

Planarbeid fior Moss kommune, i samarbeid med Havnevesenet.

Formålet er å få nytt liv i det gamle verftsområdet, samt tilrettelegge for ny og større småbåthavn i Moss.