Kirkeparken VGS

Reguleringsplan utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune for å utvide Kirkeparken videregående skole i Moss sentrum.

Det ble avholdt arkitektkonkurranse. Det var svært positivt å kunne få beholde skolen i sentrum. Planer om å flytte skolen ut av sentrum ble ikke gjennomført.

Arbeidene ble samordnet med Sentrumsplan for Moss – også utarbeidet av Halden Arkitektkontor AS (se egen sak).