Kommandantboligen

Prosjekt for Forsvarsbygg, som besto i gjøre om en tidligere militær bygning til severingssted og kontorer.

Brannsikring og kjøkken (ventilasjon) ble en stor utfordring i en vernet bygning, men vi fikk løst det på en nennsom måte. Et staselig spisested på Fredrikstn Festning – vel verd et besøk.

Dører og beslag som måtte skiftes ble spesialprodusert.

Tegningsgrunnlaget var av gammel årgang (Garben).

Kommandantboligen på Fredriksten ble oppført etter at kommandantboligen i indre festning ble helt ødelagt i brannen i 1826. Det ble besluttet at den nye boligen skulle oppføres utenfor selve festningen, og bygningen ble oppført i 1829 – 30 etter tegninger av B N Garben.Bygningen var som en helt lukket firkant, med et enetasjes uthus med stall, fjøs, boder, vognskur, bryggerhus og så videre. Hovedhuset ble bygget som et dommeltromshus, med kjøkken og tjenesterom i første etasje og hovedrommene i annen etasje. En imponerende trapp leder opp til leiligheten. Storstue og spisestue var plassert midt i bygningen mot hverandre. Sør for bygningen ble det anlagt en hage med et lite lysthus som en paviljong ved siden av hovedhuset.

Festningens kommandanter bodde i huset frem til 2005, og bygningen benyttes nå som kontorer og selskpslokaler.