Kommunedelplan Høyda – Varnaveien

Vi ble engasjert av Moss og Rygge kommuner for å utarbeide en interkommunal kommundelplan. Fylkesmyndighetene var også tungt inne.

Det ble et langvarig prosjekt med utredninger og planprogram. Det var en utfordring å få to nabo-kommunestyrer til å bli enige – samtidig som også fylkesmyndighetene skulle gjøres til lags, men vi lyktes til slutt.