Kommuneplan Halden

Planarbeidene besto en såkalt «lett rullering», basert på gjeldende kommuneplan fra 1999 og kommunedelplan for byområdet.

Vi leverte komplett plan bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt ATP for Halden.

Vi var sekretær for kommuneplanutvalget, og samarbeidet nært med rådmannen.

Planen har vært i bruk siden 2003, og blir i 2011 avløst av en ny kommuneplan oppdatert etter ny plan- og bygningslov.