Mørvikodden hyttefelt

Planarbeidene var omfattende. Vi måtte nykonstruere kart, siden det offentlige kartverket var mangelfullt.

Vi måtte også måle inn de eksisterende tomtene, siden gamle målebrev var ufullstendige og unøyaktige.

Det ble utarbeidet landskapsanalyse til planen.

Planen skapte debatt om hvordan man skal regulere i strandsonen, og det ble til slutt mekling med Fylkesmannen på grunn av innsigelser.

Dette ble et av de mest omfattende planarbeider kontoret har gjennomført, men fikk til slutt en lykkelig utgang.