Næringsaksen

Et langsiktig og stort planarbeide vi har hatt for Moss kommune.

Det skal tilrettelegges for næringsutvikling fra Mosseporten og opp langs Vålerveien.