Oksvikåsen

Studie av potensielt utbyggingsområde i Fredrikstad, i forbindelse med planlagt regulering/ innspill til rullering av kommuneplanens arealdel og boligbyggeprogram.