Omregulering fra næring til bolig

Omregulering av at næringsbygg som har stått ute av bruk til boligformål.

Transformasjon av bebyggelse.