Porsnes VGS

Oppdraget ble utført for Østfold Fylkeskommune, som skulle samlokalisere og utvide bygningsmassen for videregående skole i Halden sentrum.

Videre ble også tidligere Halden Gummiservice ervervet og sanert, for å gi plass til nytt utendørs idrettsanelgg og park langs Tista.