Reguleringsplan Ørje – Lihammeren

Oppdrag for Marker kommune. Det skulle reguleres ny gang- og sykkelveg mellom slusene på Ørje og et nytt boligfelt på Lihammeren.

Litt utfordring ble det med dårlig kartverk. Vi måtte digitalisere selv fra gamle kartplater.

Vår «lengste» plan så langt.