Risum VGS

Oppdrag for Østfold Fylkeskommune.

Prosjekt for å legge til rette for utvidelser av den videregående skolen på Risum i Halden.

Ny (midlertidig) idrettshall er foreløpig oppført.