Sjøvik – Kirkeng

Reguleringsplan i Aremark kommune, som ble utformet i et samarbeid mellom kommunen og to grunneiere.

Innholder to hyttefelt, festivalområde (Elgfestivalen i Areamrk), småbåtanlegg og badeplasser.

Området er under utvikling.