Sølvgata 20 – Halden

Siste trinn i Ringstad Eiendoms utvikling av tidligere fabrikkbygninger på Sørhalden.

Tidligere Rød skofabrikk i Skippergata ble utviklet til et helsebygg, Ringstad-bygget ble IT-senter, og nå altså Kurant-bygget og Lorang-gården til kontorer for fysioterapeuter, revisorer og et call-senter.

Prosjektet fikk også kommunens byggskikkspris hederlige omtale for 2016.

Grepet var å rive en flak-hall som lå mellom byggene, og isteden sette opp et moderne glass-tårn med heis og trapper, for å oppnå universell utforming. Samtidig ble begge gårdene rehabilitert i samråd med antikvariske myndigheter.

Grepet åpnet også for en liten torg-dannelse, som også ga utvidet parkerings-kapasitet, slik at næringsvirksomheten ikke vil belaste omkringliggende bolig-parkering.

Både vi og kommunen ser positivt på etablering/ opprettholdelse av arbeidsplasser i sentrum. Det er gangavstand til buss-/ jernbanestasjon.