Stenrød Øst 2

Reguleringsplan for byggmesterfirma, som senere bygget ut feltet og solgte tomter med ferdig oppførte hus.