Storgt. 4B

En tidligere klesforretning ble nedlagt, og prosjektet besto i å finne nye leietagere og utvikle bygningen til en attraktiv sentrumsgård.

Handelsbanken, Datatjenesten, og etterhvert Bennet reisebyrå kom inn som interessenter, og vi utviklet løsninger i nært samarbeid med de nye brukerne. Det ble installert ny heis og trapper, og nye takvinduer og oppløft kom til. Bygget gjennomgikk en totalrenovering og oppgradering.

Og på toppen havnet vi …