Strømsfoss, Armark kommune

Reguleringssaken for Strømsfoss inngår i kommunens planstrategi som prioritert planoppgave i perioden.

Formålet med omreguleringen er å tilrettelegge ytterligere for rekreasjon og turistnæring i Strømsfossområdet, ved å utnytte de attraksjoner som allerede er på stedet, og utvikle disse videre.

Planen ble vedtatt av Aremark kommunestyre 12. februar 2015.