Studentboliger Høyskolen på Remmen

Antall studenter ved Høgskolen i Østfold (HiØ) er økende og det var behov for en bedre dekningsgrad for studentboliger i regi av Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) for å støtte opp om Høgskolens utvikling.

Det er viktig for et godt studentmiljø at studentboliger er lokalisert nær høgskolen. Eksisterende areal med eksisterende bygningsmasse ligger i tilknytning til HiØ. Dette arealet kan utnyttes bedre slik at en utvikling støtter opp om HiØs virksomhet.

En utvikling av eksisterende areal for studentboliger vil i tillegg bidra til en effektiv drift av studentboligene og et godt bomiljø der studentene får et større fellesskap.

Det er nå godt over 300 studenthybler inntil høyskolen.