Studentboliger Haugesund Sentrum

 

Prosjektet er strategisk plassert i sentrumskvadraturen i Haugesund og har fokus på innovative og miljøriktige byggemetoder.

 

 

Det oppleves en sterk vekst av boligsøkende studenter i Haugesund. Flere av Høgskolen Stord/Haugesund sine studier rekrutterer godt både nasjonalt og internasjonalt (f,eks ingeniør og nautikk) og tilgang på studentboliger er et sentralt velferdsgode.

Det er planlagt med 75 hybelenheter fordelt på kollektiv og parleiligheter. Boligene henvender seg til primært til unge, urbane studenter som ønsker å bo sosialt og sentrumsnært, i kort avstand til både høyskolen og bylivet.