Tett småhusfelt, Brekkerød

Småhusprosjekt på Brekkerød for Halden boligbyggelag. 19 boliger som ene- og tomannsboliger.

Ved utdelingen av byggeskikksprisen 2015 fikk prosjektet hederlig omtale.

Under følger render fra før prosjektet ble byggemeldt og igangsatt.

Bortsett fra årstiden er likheten slående. Det ble et vellykket boligfelt.

Enebolig

Tomannsbolig