Tilbygg enebolig

 

Familien hadde behov for mer plass. Vi vurderte tomta, solforhold, adkomst og terrengforhold, og kom opp med en god løsning som svarte til familiens ønsker og behov. Det ble tilbygg, veranda og justeringer av fasadene til en helhetlig løsning.