Tomannsboliger Skansen i Sponvika

Skansenboligfelt V18 - 3Dmodell Render5 red

Prosjektet er utviklet i et nært samarbeid mellom Habo og Halden Arkitektkontor AS. Det ble utviklet en 3D-terrengmodell for best mulig oversikt, og valg av hustype, bygnings- og takform og løsninger er nøye tilpasset terreng og tomt. Utsikt og skrånende terreng er ivaretatt ved at bygningene er i to etasjer, og det er lagt inn meget generøse og overdekte verandaer. Alle har inngangsparti mot tunet.

 

Man får egen biloppstillingsplass helt inntil inngang, i carport som er en integrert del av bygning og arkitekturen. Bakre husrekke får i tillegg ytterligere en biloppstillingsplass inntil carport.

12768273_737944346358807_7878303127508848411_o

Prosjektet med 12 boliger er planlagt som en liten grend, og uteområdene er utformet på en slik måte at det blir et tydelig skille mellom hver bolig. Det er også gjort slik at det oppstår en slag intern vei, som sørger for lav fart og trivelige uteområder. Sentralt ligger et felles uteoppholdsareal/ tun, der det også blir etablert en liten lekeplass. Dette området kan benyttes slik man ønsker, for eksempel til felles tun-fester, markeringer og lignende, eller rett og slett som en uformell møteplass.

 

Hver bolig får sin egen tomt, og i tillegg kommer adkomstvei, renovasjonsplass og tunet som felles område. Det er her også avsatt felles parkeringsplasser/gjesteplasser ved adkomstveien.

08A Seksjoneringsplan Skansen 13mai2016

I planløsningene er det jobbet aktivt med lyset, altså forholdet mellom rom og vinduer; Hvordan lyset faller på gulv, tak og vegger, og forholdet mellom ute og inne. Overgangen mellom stue og terrasse er ivaretatt med store glassflater. Terrassen blir en slags utvidelse av stua.

Stuene har en åpen takløsning, som gir en god romfølelse. 12828404_737992389687336_2241672946621855497_o

Prosjektet er holdt i en lys tone, som understreker beliggenheten i Sponvika, Haldens sommerparadis.