Veileder i Sentrumsutvikling

Velederen er på 180 sider og er en slags «kokebok» for sentrumsplanlegging.

Vi var forfatter av denne på oppdrag for Miljøverndepartementet, og benyttet erfaringene våre fra sentrumsplanprosessen i Halden 1997-98. Vi benyttet også dette som grunnlagt for våre arbeider med sentrumsplan Moss i 2000, og rulleringen i 2006.